Chính Sách Bảo Mật Về Nhà Cái SODO66 Uy Tín

chính sách bảo mật sodo66
Chính sách bảo mật tại nhà cái Sodo66 online hàng đầu thị trường

Đọc về chính sách bảo mật của https://www.trafiktedikkat10binhayat.com/

Chính sách khách hàng

Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì sự riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư của khách hàng này chi phối việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của Trafiktedikkat10binhayat.com

Cơ sở hợp pháp của chúng tôi để xử lý là ‘lợi ích hợp pháp. Chúng tôi đã thực hiện ‘Đánh giá lợi ích hợp pháp’ và làm theo hướng dẫn của ico để đi đến quyết định này

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn một cách hợp pháp (theo nhà cái SODO66)

Để biết thêm thông tin về SODO66 và quyền của bạn, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi. 

Chính sách về quyền riêng tư của khách hàng

Trafiktedikkat10binhayat.com cam kết tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của khách hàng này, cũng như các yêu cầu của luật hiện hành, trong hoạt động kinh doanh của mình. Chính sách quyền riêng tư của khách hàng này giải thích các thông lệ thông tin áp dụng cho thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn với tư cách cá nhân khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi bằng các phương tiện khác. Mọi thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn khi bạn đang truy cập bằng cách sử dụng hoặc trang web của chúng tôi sẽ được xử lý theo chính sách quyền riêng tư của khách hàng này. Người chơi sẽ không được phép chia sẻ các thông tin ngoại trừ các chính sách theo quyền riêng tư này.

Chính sách bảo mật của chúng tôi đã được chuẩn bị với hướng dẫn từ thông tin do nhà cái SODO66 cung cấp.

Chúng tôi cam kết sửa đổi chính sách của mình nếu nhà cái SODO66 đưa ra lời khuyên mới dẫn đến bất kỳ thay đổi nào trong việc giải thích hướng dẫn hoặc quy định. 

Thông tin cá nhân

Thông thường, tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách chúng tôi dự định sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Thông thường, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi yêu cầu để trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp cho bạn hàng hóa và dịch vụ được yêu cầu. Bạn có tùy chọn không cung cấp thông tin, tuy nhiên, việc giữ lại thông tin có thể khiến bạn không thể sử dụng một số tính năng của trang web.

Chúng tôi cũng xử lý thông tin cá nhân của bạn khi luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy và để thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. Đôi khi, chúng tôi có thể liên hệ với bạn về các ưu đãi đặc biệt và các dịch vụ khác theo tùy chọn liên hệ của bạn. Khi thích hợp, chúng tôi sẽ có được sự đồng ý của bạn để làm như vậy. Thông tin cá nhân được thu thập từ bạn có thể bao gồm tên, công ty, địa chỉ email, số điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, cũng như các thông tin cá nhân không nhạy cảm khác. Nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn hoặc máy tính của bạn khi bạn duyệt để cho phép bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn.

Sử dụng trang web & Cookie

Cookie là một tệp nhỏ yêu cầu quyền được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Chúng tôi sẽ cần sử dụng các thông tin về cookie và các thông tin về nhật ký lưu lượng truy cậpwebsite để cải thiện.

Đối tác thứ ba tại nhà cái SODO66

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp nền tảng phân tích bên thứ ba để lấy thông tin công khai được sử dụng cho mục đích tiếp thị. Bạn có quyền xóa dữ liệu của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng các phương pháp chọn không tham gia mà chúng tôi hiển thị trong bất kỳ liên lạc nào với bạn. Dữ liệu chúng tôi có được khi sử dụng các nhà cung cấp này sẽ chỉ được chúng tôi sử dụng và sẽ không được tiết lộ hoặc bán theo bất kỳ cách nào khác.

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • Tên, chức danh công việc và công ty.
  • Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email và số điện thoại.
  • Thông tin nhân khẩu học như mã bưu điện, sở thích và mối quan tâm
  • Chúng tôi làm gì với những thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, đặc biệt là vì những lý do sau: 

Các thông tin về dịch vụ tại nhà cái SODO66

Trafiktedikkat10binhayat.com đôi khi có thể gửi thông tin cập nhật về các sản phẩm và dịch vụ của họ. Bằng cách cung cấp địa chỉ email của mình, bạn đồng ý để Trafiktedikkat10binhayat.com liên hệ qua email cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Trafiktedikkat10binhayat.com đôi khi có thể liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ có liên quan. Bằng cách cung cấp số điện thoại di động của mình, bạn đồng ý cho Trafiktedikkat10binhayat.com liên hệ với mục đích tiếp thị trực tiếp thông qua các cuộc gọi thoại hoặc SMS.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp hành chính, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, trộm cắp và sử dụng, truy cập hoặc sửa đổi trái phép theo chính sách bảo mật nội bộ của chúng tôi và luật pháp. Chúng tôi thực hiện các bước để thường xuyên xác thực thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác và cập nhật khi cần thiết. Thông tin không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích kinh doanh hợp lệ nào và chúng tôi không bắt buộc phải lưu giữ theo bất kỳ luật hiện hành nào, sẽ thường xuyên bị hủy bằng các phương tiện an toàn.

Chúng tôi mong muốn lưu trữ thông tin hợp pháp, có liên quan và chính xác về khách truy cập/khách hàng của chúng tôi. Bạn có quyền yêu cầu như sau:

Thay đổi dữ liệu cá nhân nếu không chính xác

Xóa dữ liệu của bạn (trong trường hợp dữ liệu đó không vi phạm việc chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, ví dụ: giao hàng hóa hoặc dịch vụ như một phần của hoạt động bán hàng hoặc các quy định quan trọng khác, ví dụ: lưu trữ dữ liệu cho mục đích kế toán hoặc theo luật.

Loại bỏ khỏi một quy trình cụ thể (khi nó không vi phạm việc chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, ví dụ: giao hàng hóa hoặc dịch vụ như một phần của hoạt động bán hàng hoặc các quy định quan trọng khác, ví dụ: lưu trữ dữ liệu cho mục đích kế toán hoặc theo quy định của pháp luật.

Chính sách Bảo mật về sữa chữa thay đổi thông tin

Chúng tôi bảo lưu quyền bổ sung hoặc sửa đổi chính sách bảo mật này theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo trước cho bạn. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi thường xuyên để đảm bảo rằng bạn đã đọc phiên bản mới nhất và bạn hiểu những gì chúng tôi làm với thông tin cá nhân của bạn.

Kết luận 

Chúng tôi tin rằng chính sách bảo mật của chúng tôi thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc các trang web của chúng tôi sau khi đăng các thay đổi đối với các điều khoản này có nghĩa là bạn đồng ý với những thay đổi đó.